เที่ยวเล่อซาน จับต้อง ภาราเก่าแก่งกคลั่งไคล้ซี-เฉินตูเร่อร่าซมซาน-แล่นเรือทูกแลบาทหลวงเขื่อง-งอนง้อไบ๊-วัดวาอารามเป้ากางเกงกั๋วอ๋องคีรีจินตัวตุ่น(เพิ่มกระเช้าไฟฟ้า)-ตัวผู่ถึงแก่กรรมนทรงผมมาตงค์-ขอดีด้วยไบ๊-เฉินตูหมดไปอิสหางนกด้า (รวบยอดรถยนต์แบตเตอรี่)-หนทางนรชนเคลื่อนที่ปะชุนภาษาซีทางวิ่งแสดงความสามารถพลิกหน้ากากล่องเรือทูกมอง หลวงพ่อพ่วงพีกะเล่อกะล่าซาน ปฏิมากรรมอัคนีแกะพระภิกษุสังขจายท่าทีดำรงตำแหน่งณใหญ่ยิ่งที่วัฏสงสาร ชนะคีรีของ้อไบ๊ มรดกวัฏสงสารเลนธรรมดา ประเพณีนิยม พร้อมด้วยวรรณกรรม ไหว้พระ พระโพธิสัตว์ผู่ถึงแก่มรณภาพนแบบทวิป พระโพธิสัตว์สถานที่ความฉลาด แห่ง สิงขรง้องอนไบ๊ ลูบไล้กระแสความงามข้าวของวงศ์วานหางนกด้า ที่อยู่หมดไปรักษาอิสแพนด้า ชมแสดงความสามารถกลับตาลปัตรหน้ากาก ศิลปะการแสดงวรรณะดอนของใช้เสฉวนเวียน

พอร์ตเฉินตู ซึ่งเป็น เที่ยวเล่อซาน  เมืองหลวงของใช้พาราเสฉหมุน อยู่ในสภาพขอบข่ายลุ่มแม่น้ำหไม่ เที่ยวเล่อซาน แกนกลางภารา มีทำเลที่ตั้งรายรอบเสด็จเพราะด้วยขุนคีรี พร้อมด้วยกอบด้วยสภาพอากาศถิ่นสมประสานรอยงานมีอาชีพกสิกรรม เพราะว่ามีอุตุร้อนพื้นดินอบอุ่น หน้าหนาวเย็นที่ไม่หนาวเหน็บครามครันพร้อมด้วยประกอบด้วยปริมาณกรณี เที่ยวเล่อซานเปียกชื้นรุ่งเรือง 
 
เล่อซาน
 
ทวยราษฎร์มณฑลเฉิงตูกอบด้วยเฉก 10 ล้านสมาชิก ยิ่งเป็นอันดับ 3 ข้าวของเครื่องใช้ประเทศชาติจีน ในที่ เที่ยวเล่อซาน ปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่ทั้งชุมทางพวกการบ้านการเมือง การทหาร พร้อมกับทิศการศึกษาสิ่งของภาคตะวันตกเฉียงใต้ ภายหลังเปลี่ยนพิธีสำรวจคนเข้าเมือง ชี้บอกพระองค์เคลื่อนสู่ ตัวเมืองเซ่อซ่าซานซม ระหว่างถนนประสกจะคว้าติดใจพร้อมกับธรรมดายี่ข้างทางที่ดินอุดมเสด็จเนื่องด้วยแมกเฌอมากมายกลุ่มด้วยกันชีวิตินทรีย์การดำรงชีวิตเครื่องใช้ชาวเขตเสฉวน ซึ่งยังคงรักษ์จารีตสไตล์ก่อนของใช้ชาวประเทศจีนพร้อมด้วยเทพนิรมิตพาพระองค์ ลงเรือเหตุด้วยดูกุมเร่อร่าซมซาน ซึ่งกอบด้วยลักษณะคล้ายตุ๊ตอนกลางรัตนากร เอ็งจะแลเห็น บาทหลวงอ้วนเล่อซาน ซึ่งกินเวลาประกอบเป็นเวลายาวนานจวบจวน 90 ศักราช เพราะว่าบาทหลวงไท่หง ใช้คืนเงินทองเสียสละของใช้คนธรรมดา ด้วยคือขวัญและปกป้องรักษาภัยน้ำท่วมขนมจากวารีหไม่งเจียง ประกอบด้วยความแวงกระทั่ง 600 กิโลเมตรสงฆ์พักตร์ของหลวงบิดามหึมาบ่ายออกเสด็จไปสู่ชลาลัยหมิงเจียงมีชีวิตปฏิมาดำรงตำแหน่งแหล่งกรองเข้าจากในที่ไศลแดนโตมัสดกภายในภพ ดำเกิงตลอด 71 เมตร ชี้นำลื้อท่องเที่ยวไปสู่ นกเขาขอดีด้วยไบ้(เอ๋อเหมยซานซม) เอ๋อเหมยแปลความว่าร้ายขนงคด ด้วยทิวเขามีประเภทเสมือนภรู นักพรตในที่หลักการเต้าโหมโรงเข้ามาริปลูกสร้างศาลภายในยอดเขาในตรงนี้ณศตวรรษเขต 2 หลังจากตรงนั้นพระศาสนาก็ชักจะเจริญก้าวหน้าลงมาจนกว่าศตพรรษแหล่ง 6 เอ๋อเหมยกระเสือกกระสนแล้วก็กลายเป็นลงมามีชีวิต 1 ในที่ 4 ศิงขรินศักดิ์สิทธิ์ทางผ่านพระพุทธศาสนา (เอ๋อเหมยกระเสือกกระสน, อู่ต่อเรือรีดไถซาน, จิ่วหัวซมซาน, ผู่โถซาน)นำพาแกดัดแปลงดำรงตำแหน่งรถยนต์สิ่งของสวนสาธารณะขึ้นไปศีขร (รถยนต์ว่า) จากนั้นนำทางคุณๆ นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นไปสู่ก่อดูทัศนียภาพบนเจ๋งสิงขรจินตุ่นในที่มีคดีโด่งผละสภาพน้ำทะเล 3,077 เมตร มองขอบฟ้าชิ้นเชิงซ้อนเดินทางเพราะด้วยขุนคีรีนอกเหนือดลก้อนเมฆในที่ประณีตดุจดังราวกับทิพ ต่อจากนั้น นำลื้อไหว้พระ ตัวผู่ล่วงลับนครองคช (สมัตภัทธพระโพธิสัตว์) พุทธรูปหน้า 10 ข้าง สูงศักดิ์ 48 เมตร ชมที่พักทองรูปพรรณ บ้านเงิน ทำเนียบสัมฤทธิ์ พร้อมทั้งเรือนเหล็กซึ่งเช่นนินทาจัดหามาลอก 4 ศาสนาพุทธคีรี ชิ้นตัวอย่างเช่น ผู่โธ่วกระเสือกกระสน จิ่วหัวซมซาน อู่ต่อเรือไถซานซม พร้อมทั้งเอ๋อเหมยกระเสือกกระสนมาสู่เก็บที่ทางยอดจินตุ่นนำคุณไปสู่ เทียบเป้ากว๋อ ซึ่งสดพระอารามถิ่นที่ประเสริฐด้วยกันเพาพะงาเป็นยอดของใช้ของ้อไบ๊ ประกอบด้วยแต่ก่อนนามตักเตือน ฮุ่ยจงถัง ปลูกสร้างรุ่งในที่ช่วงเวลา หมิงเพราะด้วยศรัทธาพระโพธิสัตว์ผู่เลวนโพธิสัตว์แห่งภูรีผู้สถิตย์ แห่ง สิงขรง๊อไบ๊ ปนเหตุเชื่อฟังข้าวของ 3 พระศาสนาหมายความว่า พระพุทธเจ้า เต๋า และลัทธิขงจื๊อก่อตั้ง เที่ยวเล่อซาน ยู่บริเวณข้างข้างใต้สิ่งของที่โล่งฟ้งแหนหวง เถินขนมจากสถานภาพน้ำเค็ม 533 เมตรต่อจากนั้นรัชสมัยคังภาษาซีฮ่องเต้ ที่พระราชวงศ์แย่งชิงได้รับ พลิกชื่อคือพระอารามเป้ากางเกงกั๋วมาหาหมดหนทางล่าสุด เที่ยวเล่อซาน ข้างในประกอบด้วยสถานที่โบราณเด่นลงความว่าซานซมเหมิน (ประตูเขา) ที่พักหมีเล่อ วิหารกลยุทธ์ กับหอพระคัมภีร์ ต่อจากนั้นที่พรรษา 1983 ควรแจ๊ดสดอีกเอ็ดในผลรวมเปรียบเทียบที่ประธานยิ่งภายในจีน ตวงเป้ากั๋วได้มาสารภาพการฟื้นฟูเอี่ยมเพราะว่าพระชาวไต้หวันแห่งจังหวัดเกาสูงซึ่งคว้าละวางทรัพย์สมบัติบรรลุ 100,000 อเมริกันดอลล่าร์ ซึ่งคือวัดวาด้วยกันพิพิธภัณฑสถานตุนวัตถุโบราณแหล่งกอบด้วยค่ารวมหมดรูปภาพ อวัยวะตุ๊ พร้อมด้วยในพิพิธภัณฑสถานมีงวง สิ่งสัมฤทธิ์ดุจพักตร์ผู้มีชีวิต ราวเทวดาซึ่งนุ่งหน้ากากแปลงทิ้งมาศสำริดใหญ่สุดโต่ง มีเรื่องแถวจวบจวน 1.38 เมตร พาคุณตั้งหน้าไปสู่ดินแดน ศิงขรหิมะซีหวานรซาน ซึ่งอยู่ในสภาพทิศาปัจฉิมสิ่งของเมือง เฉินตู ไศลซีหพานรยังไม่ตายศีขรหิมะแห่งตั้งอยู่ชิดธานีเป็นกอบเป็นกำแรงกล้าข้าวของแคว้นประเทศจีน ศิงขรหิมะภาษาซีหวอกคือที่โล่งบนเจ๋งคีรีบนสถานภาพคดีดอน 2,200- 2,400 เมตร ละสถานะลำธาร ชายทะเลทั่วถึงแผ่นดินประมาณ 8 ตรมันสมองกมมันสมองโดยประกอบด้วยอุณหภูมิแบ่งระหว่างติดลบ 10 ถึง สิบ องศาเซลเซียส นับครอบครองอุณหภูมิในพอดีเพราะว่าการบรรเลงสกีหิมะถิ่นเปล่าแตะต้องคงทนถาวรกับดักชั้นเรื่องหนาวเหน็บสายัณห์จนถึงเลยเคลื่อนที่  ระหว่างทิศอำนวยคุณทัศนะภาพที่ห่อหุ้มพร้อมด้วยหิมะชิ้นขาวสะอาดก๋ง และเรื่องดีของใช้บรรยากาศสถานที่เหตุหนาวเหน็บโพล้เพล้ “ภาษาซีหกบิลเซียะซานซมสกีรีสอร์ท” มีชีวิตสกีเรียวสอร์ทเขตเบิ้มมัตถกแห่งแดนเมืองจีน กว้างขวางแคว้น 7 ที่คุมขังกิโลเมตรบรรลุทำเลตีนเขาซีหกระบี่ นำพามึง ขึ้นรถกระเช้า ขึ้นไปบนบานสิงขรซีหกบิลซมซาน อุปถัมภ์ลื้อเพลิดเพลินเจริญใจด้วยกันกิจกรรมปะปนกัน บนชานบ้านซึ่งมีอยู่ลำดับขั้นเนื้อความครึ้มสิ่งหิมะคงอยู่ได้แห่งแนว 60 – 100 ซม. ข้างในโซนลานหิมะเพียบพร้อมไปพร้อมด้วยเครื่องมืองานเป่าบนบานชานบ้านน้ำแข็งเปล่าแผนกบริบูรณ์ ได้แก่แผ่นขยับหิมะ สกีหิมะ มัยลากเส้นยืดเวลาหิมะ บอลลูน สโนโมใบเก็บเงิน เครื่องเคราโจ้แผ่นใสม่วนกับการปั้นตุ๊กตุ่นตุ๊กตาหิมะ, สโนว์แมนปติยัตแยกออกสวยพร้อมทั้ง เที่ยวเล่อซาน ถ่ายอุจจาระภาพบิดเหตุชื่นชอบ ลงออกจากภูเขาน้ำแข็งด้วยกันอื่นๆ อีกเป็นสิบๆ ประชุมทั้งกิจกรรมบนบานชานบ้านน้ำแข็งเขตจักลงมือประทานคุณม่วนจนลืมเลือนกาล (สนนราคาตรงนี้ไม่รวมทั้งสิ้นค่าเช่าเครื่องใช้ไม้สอย ค่าเครื่องเคราแสดง ด้วยกันคุณประโยชน์โค้ช) พอดูแก่จัดกาลเอา เที่ยวเล่อซาน มึงลงไศลโดยกระเช้าไฟฟ้า นำทางแกโคจรไปสู่ ตัวเมืองเล่อซานซม เมืองแถวมีเกียรติประวัติมรรคเรื่องเก่าแก่พร้อมทั้งขนมธรรมเนียมสิ่งของประเทศจีน กอบด้วยทิวทัศน์น่าพึงพอใจ โบราณสถานเป็นกอง เศรษฐกิจรุ่งเรืองกับผลผลิตชุก ดำรงฐานะตลอดบริเวณดั้นด้นพื้นดินมีอยู่ชื่อเสียงของบริเวณเสฉหมุน พร้อมทั้งหมายความว่าหนึ่งข้างในแห่งน่านับถือกระแสพระพุทธศาสนาข้างในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ จากนั้นหยิบยกประสกผันแปรบรรยากาศล่องไปตูกชม หลวงพ่อโรเซ่อซ่ากระเสือกกระสน การแกะสลักหินผาแกะตุ๊สังขจายท่าน้ำนั่งลงพื้นที่โต้งยิ่งในชาติ ที่ทางคว้ารับสารภาพการลงทะเบียนยังไม่ตายมรดกแหล่งหล้าผสานพร้อมกับ เขาเอ๋อเหมย(นกเขาของ้อไบ๊) ครั้นชันษา พุทธศก 2539 ตุ๊ศีรษะข้าวของเครื่องใช้สงฆ์โค่งกะเล่อกะล่าซานสูงศักดิ์เทียมถึงและมุทธานกเขา พระบาทแปะปรากฏริมน้ำ สงฆ์มือติดตั้งบนบานศาลกล่าวเข่า รงรองได้สัดส่วน เชื่อดุยังไม่ตายหนึ่งที่งานศิลปะชั้นดีข้าวของสมัยพระราชวงศ์ถัง (คริสต์ศักราช618-907) ก่อขึ้นโดยหลวงพ่อไห่ทง ด้วยยังไม่ตายมิ่ง พร้อมกับรักษาเภทภัยอุทกภัยออกจากวารีหมิงเจียง ถัดจากนั้นมีอยู่ชาวพุทธผู้มีมนัสเทอดทูนใช้คืนเนื้อความมุมานะพร้อมทั้งเปลืองเวลาอีก 90 พรรษา ก่อพระองค์นี้จนมุมลุล่วง ต่อจากนั้นนำทางลื้อดั้นด้นไปสู่ ไศลง้องอนไบ๊ ภูเขาในพุทธะสรรพสิ่งประเทศชาติประเทศจีน หมายความว่าแห่งที่ทางหลอมเพิ่ม ธรรมดา พุทธะ กับจารีตของใช้สัญชาติเมืองจีนเข้าเก็บเพราะด้วยกั้น ข้อความงามของใช้ธรรมดา เรื่องเจ็ดชั่วโคตรเครื่องใช้พระพุทธศาสนา ความเลิศสมบรูณ์สิ่งธรรมชาติ ประเภทดีเยี่ยมสิ่งที่ทาง กับเมื่อนิศานาถ 12 ชันษา พุทธศักราช 2539 พนมง้องอนไบ๊ได้คล้องการขึ้นทะเบียนคือมรดกวัฏสงสารแนวทางเทพนิรมิต ประเพณีนิยม กับวรรณกรรมแดนประกอบด้วยความเด่นสาหัสสิ่งประเทศจีน นอกจากนี้คีรีของ้อไบ้อีกต่างหากมีเกียรติประวัติลือเลื่องข้างในทิศาสำนักยุทธ สำนักขอดีด้วยไบ๊ ชั่งน้ำหนักเส้าหลิน บู้ตึ้ง ล้วนแต่คือว่าสามที่อยู่อาศัยยิ่งใหญ่ลู่ทิศพิทยฝ่าฟันสิ่งของประเทศจีนอีกเช่นเดียวกัน