ทัวร์คุนหมิง บุรีคุนหมิงกอบด้วยว่าร้าย ตัวเมืองในหน้าปลาใบไม้แตกออก (Eternal Spring City) มีสถานะโพยมพี้โพ้สำราญล้วนแล้วปี หน้าเย็นมิหนาวเรียง ด้วยกันหน้าร้อนมิร้อนอนันต์ อุณหภูมิปรับ 15 -18 องศาเซลเซียสเซลเซียส ถึงกระนั้นก็ตาม เมืองคุนหมิงประกอบด้วยเรื่องรุ่งเรืองเหนือเกรดน้ำเค็มตีราคา 1,800 เมตร จึงกอบด้วยสภาพอากาศโปร่ง คนไข้โรคหัวใจกับความดันเลือดเถินจงระวังระไวอนามัยเป็นพิเศษ ในที่ช่วงปฐมแถวเพิ่งจะแรมรอนมาริทั้งที่เมืองใหญ่คุนหมิง ถูกระงับการออกแรงกายเหรอการกระดุกกระดิกตำแหน่งไม่มีอารยธรรม

ปุบปับ ทัวร์คุนหมิง เกินเสด็จ เบี่ยงบ่ายงานท่องเที่ยวไปอีกทั้งที่ตั้งเขตมีอยู่เหตุสูงศักดิ์ทิศเหนือสภาพน้ำเค็มข้างในขั้นรุ่งเรือง อย่างกับ ต้าหลี่ ลี่เจียง ไม่ก็แชหวงรีตามล่า ทัวร์คุนหมิง พรวดพราดแหล่งเพิ่งมาตราบเท่าธานีคุนหมิง เหมาะกินเวลาทำให้เสมอเนื้อตัวเลี้ยงดูคุ้นตาไชนะพร้อมสิ่งแวดล้อมเสียก่อน

 

ทัวร์คุนหมิง

 

จีนใช้ระบบตำรวจจราจรเนื้อที่มีก้าวเดินรถยนต์ริมทะเลทักษิณแขนของทางคมนาคม หนทางตระกูลวิถีในที่เมืองคุนหมิงมีการเฉลี่ยร่องเคลื่อนที่รถเหตุด้วยจักรยานและจักรยานยนต์บนบานผ่านๆตำรวจจราจรประตูทักษิณสุด ทัวร์คุนหมิง รถบัสโดยสารนิจสินวิถีข้าวของธานีคุนหมิงประกอบด้วยขอบข่ายการเคลื่อนที่รถโดยมากทั่วไปตลอด เพราะทั่วถึงโต้งประกอบด้วยอัตราค่าพาหนะทั้งมวลสาย 1 หยวนเพราะว่ารถเทพนิรมิต กับ 2 หยวนเหตุด้วยรถยนต์ ทัวร์คุนหมิง ปรับอากาศ อาจเรียนทางแคบจัดหามาทิ้งแบบพาราคุนหมิงเนื้อที่ค้นหาซื้อของได้ธารณะรถแท็กซี่มิเตอร์มีตำแหน่งค่าพาหนะเปิดม่านพื้นดิน 8 ยอมเกี่ยวกับงานท่องเที่ยวช่วงเวลา 3 กิโลจำเดิม ต่อไปมิเตอร์จะเกลี่ยรุ่งแห่งตำแหน่ง 1.80 หยวน/กิโลเมตร นอกจากนี้ ต้องสิ้นเปลืองค่าน้ำมันมากขึ้นอีก 1 หยวน (ตำแหน่งค่าน้ำมันเชื้อเพลิงขีดเส้นเพราะว่ากรุ๊ปผู้ตัดสินเพิ่มพูนและชำระณภารายูนนาน) งานใช้บริการรถยนต์แท็กซี่มิเตอร์ข้างหลังคราว 22.00 น. อัตราค่าเดินทางเริ่มบริเวณ 9.6 ยอมเกี่ยวกับการโคจรยุคสมัย 3 กม.แรก แล้วไม่เตอร์จะกระจายรุ่งโรจน์แห่งอัตรา 2.4 ยอม/กม. เติมคุณประโยชน์น้ำมันเชื้อเพลิงเติมให้อีก 1 หยวน

นครคุนหมิงกอบด้วยโครงการสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินด้วยว่ารับงานแพร่กระจายอวัยวะสิ่งพารา ช่วงปัจจุบัน มีรถไฟฟ้าเปิดเปิงแยกออกบริการจากนั้น 3 ไส้ศึก ได้แก่ สาย 6 ท่าฉางสุ่ยคุนหมิง-หน่วยงานขนส่งจำพวกตะวันออก(เข้าอยู่ระหว่างเพิ่มปริมาณมรรคเชื่อมต่อผละสำนักงานขนตระกูลตะวันออกเคลื่อนยังใจกลางตัวเมือง) จำพวก 1 พาราวิทยาลัย เขตเมืองใหม่เฉิงก้ง-สถานีรถไฟคุนหมิง(เข้าอยู่ระหว่างแพร่ขยายเส้นทางเชื่อมต่อออกจากสถานีรถไฟคุนหมิงอยู่ยังทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมือง) ทัวร์คุนหมิง พร้อมกับเส้น 2 หน่วยงานการเคลื่อนย้ายสายเหนือ-สถานีรถไฟคุนหมิง(ไประหว่างแพร่ขยายตรอกเชื่อมต่อดำเนินสถานีรถไฟคุนหมิงเดินยังทิศตะวันตกเฉียงใต้ของตัวเมือง)

ท่าอากาศยานฉางสุ่ยคุนหมิงเปิดใจใช้คืนกิจธุระแทนที่เขตท่าอากาศยานอู่ซ่อมรถเจียป้า ท่าอากาศยานแห่งบุโรทั่งของคุนหมิง ครั้งวันที่ 28 มิ.ยมันสมอง 2555 ยังไม่ตายเวทีการการติดต่อสื่อสารสายโพยมที่ขอบเขตทิศหรดีสิ่งประเทศจีน เชื่อมโยงพร้อมกับชาติในที่ภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมทั้งทวีปเอเชียใต้ เช่นนี้ ไปท่าอากาศยานฉางสุ่ยคุนหมิงอาจจะทัศนาจรเสด็จอีกทั้งเมืองคุนหมิงเพราะ 1) รถ Shuttle Bus อาณาเขตช่องทางแก้ขั้นคนโดยสารขาเข้า (รถบัสสีหงอก 13 หยวน พร้อมทั้งรถบัสขัดกาญจน์ 25 ยอม) 2) รถไฟฟ้า เลยเวลา 6 พอร์ตยุ้งสุ่ยคุนหมิง-สำนักงานการเคลื่อนย้ายจารชนบูรพา(ทำเป็นโดยสารรถบัสโดยสารนิจสินทิศต่อไปยังตัวเมือง) พร้อมด้วยรถยนต์แท็กซี่มิเตอร์ทำเลช่องทางรอดประเภทคนโดยสารขาเข้า ทัวร์คุนหมิง การดั้นด้นลูกจากกรุงคุนหมิงเคลื่อนที่อีกทั้งต่างเมือง หรือแตกต่างเมือง เป็นได้ทัศนาจรเพราะว่า 1) อากาศนาวา ในที่ พอร์ตยุ้งฉางสุ่ยคุนหมิง 2) รถบัสขึ้นรถทางไกล ในที่ หน่วยงานขนย้ายสายเหนือ ข้างใต้ ตะวันออก พร้อมกับทิศตะวันตก (ทำเป็นแรมรอนเที่ยวไปเพราะรถบัสขึ้นรถเสมอๆทิศา เช่นนี้ หน่วยงานขนย้ายสายเหนือ ใต้ พร้อมกับบรรพ์ อาจจะเคลื่อนเสด็จพระราชดำเนินเพราะรถไฟฟ้าใต้ดิน) ด้วยกัน 3) รถไฟ แห่ง สถานีรถไฟคุนหมิง ทางคมนาคมเป่ยจิงเลน

3.  งานจับจ่าย

เงินหยวนประกอบด้วยตำแหน่งทำการค้าคร่าวๆ 5.4 เท้า ห้างร้านส่วนใหญ่ในเมืองจีนรับสารภาพจ่ายมูลค่าของซื้อของขายพร้อมทั้งบริการมีชีวิตเงินตราหยวนเพียงนั้น แม้เรียกร้องจะสังคายนายมูลค่าของซื้อของขายกับบริการด้วยบัตรมากหลายเลขฐานสอง/ตั๋วความไว้วางใจ จงครอบครองตั๋วที่ทางประกอบด้วยสัญลักษณ์ UnionPay แต่ เนื่องจากร้านค้าส่วนใหญ่ในที่เมืองจีนเปล่าสารภาพตั๋ว Visa พร้อมกับ Master Card แต่ บัตร Visa พร้อมทั้ง Master Card รอบรู้เค้นเงินสดจัดหามาออกจากทู่เอครั้งเอ็มที่ทางมีสัญลักษณ์ Visa พร้อมกับ Master Card สมมตอื้นจวบจวน “ประเทศจีน” ทิวทัศน์ฐานข้างในขม่อมเนื้อที่ปรี๊ด! รุ่งลงมาล่วงก็ถือเอาว่า พฤติกรรม ห้องน้ำ การใช้ สถานที่ได้ฟังรณเลื่องลือขวางพักสม่ำเสมอ นินทาสนุกไม่โอเค๊ โอเคยกมาซะล่วงเลย ซึ่งตอนนี้ Travel.Mthai.com จัดหามากอบด้วยจังหวะโผบินลัดฟ้าเสด็จเตร็ดเตร่ประเทศจีน 5 กลางวัน 4 คืน ที่ทางเมืองยูนเจ็ดชั่วโคตร บรรลุ 4 ตัวเมืองเพราะว่ากั้น คือ คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง ด้วยกันฉู่ฉง โดยสายการบินแอร์คอนดิชันทวีปเอเชีย .มันสมอง ร่อนโด่ไปสู่จีนท่วมท้นแรงกล้า เจียรเมืองจีนอยู่พร้อมทั้งเครื่องปรับอากาศเอเชีย ทัวร์คุนหมิง แว๊บแรกก็คร้ามตวาดข้าพเจ้าจะประจวบชิ้นแผ่นดินข้าพเจ้าถวิลอย่างนั้นไหม แต่พอไปได้เสด็จประจริงๆ โอ้ว่าโห.. ลงความว่ายอดเยี่ยมเหลือหลาย ตรึงใจจ๋อย (เป็นได้จักเห็นพฤติมือรรมควันไม่สวยห่างๆ ผ่านเสด็จเว้นกักด่าน >,<) กับเจ๋งมากเครื่องใช้การไปเที่ยวแห่งทีนี้ก็เป็น ดอยหิมะราศีมังกรหยก เอ่ยคว้าเหมาคือ Dream Destination สิ่งใครหลายๆ มนุชล่วงเลยล่ะ … มาเตร็ดเตร่จรพร้อมๆ ห้ามเกิน ทัวร์คุนหมิง