เที่ยวโทโฮคุ ถัดจากนั้นจนกระทั่งราชวงศ์หยวนจมฉลายยอม พระราชวงศ์หมิงจึ่งแต่งตั้งรุ่งโรจน์มาริผลัดเปลี่ยน

เพราะว่า เที่ยวโทโฮคุ  พระราชาธิราชหงอู่ซ่อมรถ ดำรงเคลื่อนพระนคร เที่ยวโทโฮคุ เดินทางเมืองปักกิ่งจากตั้งแต่งทำเนียบหนานจิง พร้อมทั้งมีอยู่ดำริถวายประกอบการรื้อพระราชเรือนหลวงคลอดเช่นกัน แต่ถ้าว่ามาริในรัชสมัยจักรพรรดิกระหย่ง กระโหย่งกะเล่อกะล่า พระราชโอรสของใช้จักรพัตราธิราชหงอู่ต่อเรือ ตกลงยักเมืองหลวงกลับด้านลงมาก่อตั้งแห่งปักกิ่งตามเดิมกับรูปทรงควบคุมถวาย เที่ยวโทโฮคุ ปลูกสร้างพระราชวังอีกครั้งขึ้นไป เพราะกินเวลาจัดทำช้ากว่า 14 ปีชดใช้กำลังแรงงานถมกระทั่ง 1 กล้อนคน และใช้คืนช่างฝีมืออีกทั่วจับสิ่งของภายในงานตั้งชั้นเยี่ยมมาพลัดพรากทั่วกันสารทิศของใช้ประเทศจีนจนตรอกหาได้กลาย เที่ยวโทโฮคุ มาหมายถึงพระราชนิเวศน์ต้องห้ามอันใหญ่ยิ่งณนี้ พระราชมันทิรต้องห้ามอยู่ในสภาพในขวากหนามแดนมีอยู่ข้อคดีรุ่งเรือง โอบทั้ง 4 ฝ่ายทั้งเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า เที่ยวโทโฮคุ 
 
 
เที่ยวโทโฮคุ

 
และมีอยู่คลองส่งน้ำรุมล้อมเทียงอีกชั้นแนวหน้า ข้างในพระราชพระบรมมหาราชวังแบ่งแยกออกครอบครอง 2 ด้าน เที่ยวโทโฮคุ ตกว่ามันทิราลัยหน้าเป็นขอบข่ายระวางจักรพัตราธิราชให้กำเนิดว่าราชการพร้อมกับนิเวศน์ในครอบครองเขตแดนของเหล่ากอสนมนางในซึ่งประกอบกิจเคลื่อนเพราะด้วยบรรพชิตตำหนักพระที่นั่งช่องท้องพระภิกษุอาคาร เที่ยวโทโฮคุ พร้อมทั้งสวนตอบหลากหลายณ บรรพชิตราชที่พักแห่งนี้ยังไม่ตายมันทิรหลวงเครื่องใช้พระราชวงศ์หไม่งและพระราชวงศ์ชิงดีชิงเด่นสืบสานป้องมาริเพราะว่ายังมีชีวิตอยู่แห่งประทับตราสิ่งของตัวพระราชาธิราชข้าวของเครื่องใช้คู่แฝดพระราชวงศ์รวมกัน 24 พระองค์ในที่สมัยเก่าพระราชวังแห่งหนนี้ไม่ยอมประทานมนุษย์ เที่ยวโทโฮคุ ข้างนอกเข้าไปดำเนินแบบในจึงได้มาชื่อเสียงเรียงนามเหมาทั้งเป็นพระราชพระราชวังต้องห้ามตราบจนเปลี่ยนแปลงงานถือบังเหียนดำรงฐานะระบอบธารณะรัฐ
 
เที่ยวโทโฮคุ จึ่งหนีส่งมอบนักเดินทางทำเป็นเข้ามามาหาสังเกตความงดงามพร้อมด้วยเรื่องใหญ่ยิ่งสิ่งพระราชมณเฑียรแห่งหนนี้ข้างในแนวทางเครื่องใช้พิพิธภัณฑสถานพระราชนิเวศน์ข้างในงานย่างเท้าเที่ยวเตร่สังเกต เที่ยวโทโฮคุ ความสวยงามสิ่งตุ๊เจ้าราชพระราชวังจำเป็นจะต้องสกัดกั้นจักมีมากเปลาะสละให้เราคว้าเดินดูทั่วสถาปัตยกรรมศาสตร์งานเติมแต่งอิฉันจะแลเห็นตุ๊เจ้าพระราชวังกระยาเลยด้านในพระราชปราสาทซึ่งมีภูมิหลัง เที่ยวโทโฮคุ บริเวณเอ้สืบไปสานต่อกีดกันมาสู่เจ็ดชั่วโคตร กับไปเคลื่อนจนกระทั่ง วงในที่สุดข้าวของเครื่องใช้พระราชมณฑิรต้องห้ามลงความว่าสวนทางอวี้ฮัวหยวน ยังไม่ตายมณฑลตอบโต้อวี้ฮัวหยวน ไม่ก็อุทยานแห่งพุทธรูป เที่ยวโทโฮคุ ที่อยู่ณสวนกลับสถานที่ตรงนี้กอบด้วยเรื่องร่มรื่นเหตุด้วยต้นสนขนาดใหญ่ถิ่นที่ประกอบด้วยรุ่นมากร้อยชันษาก่อแดนควรจะฝักใฝ่ เที่ยวโทโฮคุ เป็นต้นสนคู่ควง