เที่ยวญี่ปุ่น กฎเกณฑ์เกณฑ์หนีช่องเอื้ออำนวย

ประเทศบาล เที่ยวญี่ปุ่น ซ่อมแซมแซะอาณัติระเบียบเปิดเปิงแบบอย่างเอื้ออำนวยมัคคุเทศก์เอาเตร็ดเตร่ด้วยว่าชาวต่างประเทศชาติ ทำได้ดำเนินงานได้โดยมิมีจงประกอบด้วยใบปล่อยพิเศษ เพราะตอบสนองต่อจำนวนนักท่องท่องเที่ยวแตกต่างชาติที่เดินทางมาประเทศ เที่ยวญี่ปุ่น มาเป็นลูบไล้วัติสภาพการณ์ชั้นเลิศ 4ปีเกี่ยวเนื่องกัน

560000005676202

การตระเวนของ เที่ยวญี่ปุ่น ที่มีนักท่องจำเที่ยววิรัชเดินโอกาสมาเยือนมาถึงปีละกว่า 24ล้านคน จัดการแยกออกส่วนแบ่งมัคคุเทศก์หรือมัคคุเทศก์ตะลอนเพราะ เที่ยวญี่ปุ่น ชาวต่างชนชาติไม่เพียงพอ เพราะมัคคุเทศก์ที่ใช้ภาษาต่างแดนจะต้องมีใบยอมให้พิเศษ ที่เรียกว่า ล่ามนำสัญจร โดยผู้ที่ไม่มีใบอนุญาต ถึงขนาดที่จะพูดนิรุกติต่างประเทศได้ดีก็ เที่ยวญี่ปุ่น ทำคว้าเพียงเป็น “อาสาสมัคร” พื้นที่ไม่ได้คล้องค่าทดแทน

รัฐบาลญี่ปุ่นคว้าซ่อมไขกฎปฏิบัติที่ เที่ยวญี่ปุ่น ชำระคืนมายาวนมนานกาเลฉิวเฉียว 70 ปี แหวกตรอกให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาต “ล่ามนำเดินทาง” ประจำการ เที่ยวญี่ปุ่น และรองค่าตอบแทนได้ เพื่อให้ให้คนเหล่านี้ได้ดำรงฐานะ นักการทูตชาวบ้าน เปรยแผ่ เที่ยวญี่ปุ่น กว้างวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น

คลอดประสูติออกสายเลือดให้กำเนิดเพราะว่า เที่ยวญี่ปุ่น องค์งานส่งผนวกการลุยเที่ยวข้าวของเครื่องใช้ญี่ปุ่น ซึ่งจัดสอบปีละหนึ่งครั้ง ผู้สอบจะต้องทำข้อสอบข้อเขียนทั้งด้านทักษะภาษาต่างประเทศ, ภูมิศาสตร์, ประวัติศาสตร์ ด้วยกันการเวียง ของญี่ปุ่น เพิ่มทั่วสอบสัมภาษณ์ด้วย อวัยวะงานส่งเพิ่มการท่องบ่นสัญจรเครื่องใช้ญี่ปุ่นคว้าคลอด เที่ยวญี่ปุ่น ใบยินยอมประทานกับไกด์ สิบภาษา โดยเหตุว่าในปี 2016 มีผู้ข้ามการเพิ่มสอบ 2,404 นรชาติ ตริคือร้อยละ 21.3 เท่าเทียม เที่ยวญี่ปุ่น นั้น

ด้วยกันเผื่อสมมติเจือปนปริมาณหลายท่องเที่ยว เที่ยวญี่ปุ่น ตะลอนเดินทางจีน เกาหลี ฮ่องกง ไต้หวัน และอาเซียนต่อจากนั้นจะคิดทั้งเป็นร้อยละ 80 ของนักท่อง เที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวตะลอนแตกต่างแว่นแคว้นทั้งเพแล้วก็มิทะร่อท่อแร่เกาะเกี่ยว เที่ยวญี่ปุ่น ด้วยกันโควตาไกด์ตำแหน่งประเภทโค่งเปลืองภารดีอังกฤษ เที่ยวญี่ปุ่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *